SL

Naravni park Mont Avic

1, 02.10.2012
  • Country France, Italy

Naravni park Mont Avic se razprostira na približno 5.800 hektarih, med visokima alpskima dolinama Champdepraz in Champorcher, v italijanski regiji Dolina Aoste. Skupaj z narodnim parkom Gran Paradiso in francoskim narodnim parkom Vanoise oblikuje enega najbolj prostranih čezmejnih zavarovanih območij v Alpah. Krajinski tipi, ki so sicer premalo zavarovani na narodnem nivoju, vključujejo višinska ofiolitska najdišča, ruševje in šotišča.

V osrčju parka se nahajajo številna jezera, ki skupaj z okolico ustvarijo tipično alpsko pokrajino.

Zavarovano območje varuje širok spekter ekosistemov in zagotavlja ohranjanje tradicionalnih kmetijskih dejavnosti, prisotnih v alpskem okolju. Na visokogorskih pašnikih se pasejo krave ter v manjši meri tudi ovce in koze.

Rudarstvo je v začetku XX. stoletja močno osiromašilo gozd, v zadnjih nekaj desetletjih pa je odsotnost vsakršne gospodarske izrabe gozda vodilo v njegovo obnovo. Posledično se je močno povečala tudi gozdna favna, zlasti žuželke ki se hranijo z lesom, črna žolna, koconogi čuk in mali skovik. 

Pomen upravljanja zavarovanega območja

Park je pridobil oznaki SIC in ZPS in varuje habitate vrst posebnega pomena. Med najpomembnejše lahko prištevamo gozdno favno, floro in favno manj razširjenih in posebno ranljivih okolij kot so šotišča, ter kamninah serpentinita in skrilavca.

Naravni park Mont Avic je prvo zavarovano območje, ki je prejelo oznako EMAS. Evropska komisija je to okoljsko oznako parku podelila leta 2003. Gre za sistem upravljanja z okoljem, ki je namenjen spodbujanju institucionalnih, nadzornih in drugih dejavnosti (predvsem kmetijstva in turizma) k primernejšemu ravnanju z okoljem. 

 Za spodbujanje pravilnega obiska zavarovanega območja je znotraj parka na voljo preko 100 km redno vzdrževanih poti, opremljenih z informacijskimi panoji in razglednimi točkami. V centru za obiskovalce je na ogled interaktivna razstava o habitatih v dolini Champdepraz. V gradnji je tudi drugi center za obiskovalce, v kraju Champorcher, ki bo namenjen predstavitvi gorskega okolja.

Parkovni nadzorniki in vodniki pripomorejo k vodenem in poučnem ogledu. Park z naravovarstvenimi tematikami vabi študente na opravljanje pripravništva. Na internetni strani www.montavic.it , lahko najdete nadaljnja navodila, objavljene publikacije ter popoln opis zavarovanega območja. 

Osebna izkaznica parka

Ime zaščitenega območja

naravni park Mont Avic

Ime upravljalca (če je drugačno)

 

Država

Italija

Površina (ha)

5 800

leto ustanovitve

1989

IUCN kategorija

IV (SIC-ZPS) in VI

Pravna osnova

Podjetje javnega prava

Vključene pokrajine

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Število občin

2 (Champdepraz in Champorcher)

Najnižja točka (m)

1 000

Najvišja točka (m)

3 185

Število prebivalcev

Brez stalnih prebivalcev

Skupna površina gozda

1.560 ha

Skupna površina ledenikov

20 ha

Skupna površina pašnikov

400 ha (vključno z alpskimi travniki)

Prevladujoči tip pokrajine

Visok skalnat svet, alpski travniki, jezera, nahajališča šote, predalpski in gorski pašniki, gozdovi

Značilna fauna

ruševec, črna žolna in več kot 1150 vrst metuljev

Značilna flora

ruševje, šotno rastje, flora na serpentinitu in škriljavcu

Glavne turistične zanimivosti

Številna jezera, pomešana s poraščenimi skalami, kulturna in tehnična dediščina rudarjenja in pastirstva, razgledne točke na Grajske in Peninske Alpe

Informacijska središča (število, ime, prevladujoče teme)

Središče za obiskovalce Covarey (predstavlja mrežo zavarovanih območij v Alpah in območja ki so vključena v park)

Internetna stran

www.montavic.it

Število zaposlenih

17 (od katerih 4 polovično)

Dostop

Avtocesta A5 izhod Verrès, regionalne ceste v smeri Champdepraz ali Champorcher 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke