SL

Regijski naravni park Gruyère Pays-d’Enhaut

1, 25.04.2012
  • Country Switzerland
  • logo

 Park se nahaja v dveh švicarskih kantonih, Vaud in Friburg, med Riviero Vaudoise (Montreux) in Bulle, med krajema Gstaad in Gruyères. Regijski naravni park Gruyère Pays-d’Enhaut se ponaša z ohranjeno predalpsko in podeželsko identiteto, kot tudi z izrazito turistično vlogo, ki je to območje zaznamovalo predvsem v XIX. stoletju.

Večji del parka se nahaja med 800 in 2000 metri nadmorske višine in prehaja v mozaike alpskih vasic, zaselkov, travnikov, pašnikov in gozdov. Znotraj parka lahko opazujemo pravo bogastvo narave, pokrajine, živali in rastlin. Izredni biotopi in geotopi predstavljajo privilegirane rezervate za ohranjanje številnih vrst favne in flore. Združenje Pro Natura je upravljavec rezervatov Vanil Noir, Pierreuse in dolino Étivaz.

Kmetijstvo temelji na proizvodnji mlečnih izdelkov iz kravjega mleka (230 kmetij letno proizvede več kot 26 milijonov kilogramov). Trije poznani siri imajo etiketo geografskega porekla: L'Étivaz AOC, Le Gruyère AOC in Le Vacherin Fribourgeois AOC. Regionalno gospodarstvo temelji na razvoju turizma, ki je neenakomerno razporejeno po območju parka (smučarska središča in drugi centri za šport ter prosti čas, hoteli in apartmajska naselja) 

 Februarja 2006 je bilo ustanovljeno združenje Regijski naravni park Gruyère Pays-d’Enhaut, z namenom formiranja in upravljanja z regionalnim naravnim parkom. Ureditev temelji na dveh načelih; spoštovanju zveznih predpisov, ki narekujejo skupno odločanje z upoštevanjem lokalne ravni. Drugo načelo pa teži k spodbujanju medobčinske, kmetijske, turistične in gospodarske konkurence, kar privede do večje vključitve lokalnih akterjev v projekte, in posledično njihovo učinkovitejšo in hitrejšo realizacijo.

Za pridobitev naziva »park državnega pomena«, bo projekt uradno priznan januarja 2011 z vložitvijo listine, ki bo podrobneje opisala dimenzije parka, njegovo območje, financiranje, dejavnosti ter cilje. Projekt je osnovan s tremi listinami: pogodba o parku (povezovanje občin ter finančno in strateško združenje: obseg, cilji, organizacija in odgovornosti, finančni prispevki občin), opis območja parka in načrt upravljanja za operativno obdobje (10 let veljavnosti naziva, z začetkom leta 2011), ki vključuje načrtovanje za obdobje 10 let in akcijskih plan za obdobje 4 let.  

Osebna izkaznica parka:

 

Ime zaščitenega območja

 

 

Ime upravljalca (če je drugačno)

-

Država

Švica

Površina (ha)

50 246

leto ustanovitve

2011

IUCN kategorija

-

Pravna osnova

Kandidat za pridobitev naziva Regionalni naravni park (park državnega pomena)

Vključene pokrajine

Kanton Fribourg (dolini Jogne in Intyamon), kanton Vaud (Pays-d'Enhaut, Rochers-de-Naye).

Število občin

14

Najnižja točka (m)

372

Najvišja točka (m)

2 548

Število prebivalcev

12 585 prebivalcev (2009)

Skupna površina gozda

približno 20 000 ha

Skupna površina ledenikov

0 ha

Skupna površina pašnikov

približno 17 000 ha

Prevladujoči tip pokrajine

Predalpska pokrajina, sestavljena iz gozdov, travnikov, gruščnatih in skalnih pobočij. Vasi, zaselki in pašniki.

Značilna fauna

Kozorog, gams, svizec, troprsti detel, alpska belka, ruševec, rjava taščica.

Značilna flora

Narcisa, Clusijev svišč, alpska velecvetna orlica, paradisea liliastrum.

Glavne turistične zanimivosti

Grad Chillon, velika koča Rossinière (dom slikarja Balthusa), številne planšarije kjer prikazujejo pridelavo sira (Col de Jaman, Maison de l'Etivaz), naravni rezervati (Vanil Noir, La Pierreuse, dolina Etivaz)

Informacijska središča (število, ime, prevladujoče teme)

Otvoritev prvega informacijskega središča v kraju Étivaz bo spomladi leta 2011. Druga informacijska središča bodo nameščena na ključnih točkah parka.

Internetna stran

www.pnr-gp.ch

Število zaposlenih

6 in pripravniki

Dostop

Iz smeri Bulle: z vlakom TPF (v smeri Montbovon) in z avtobusno linijo (v smeri Charmey).
Iz smeri Montreux ali De Spiez in Zweisimmen: vlak Golden Pass (MOB).
Iz smeri Aigle: vlak ASD do kraja Sépey, nato poštni avtobus proti Les Mosses, L'Etivaz in Château-d'Œx. 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke