SL

Park Adamello

0, 10.12.2011
  • Country Italy
  • logo

 The Adamello Park covers an area of about 510 square kilometres on the Lombard side of the Adamello massif and along the valleys that descend from it as far as the Oglio river in Valle Camonica in the Province of Brescia.

The Park stands within the administrative areas of 19 Municipalities. About 6,000 people live within its limits. The running of the Park has been entrusted by the Lombardy Region to the Comunità Montana di Valle Camonica (Valle Camonica Territorial Community), based at Breno, which is where the Park’s administrative and technical offices are also located. 

The environment and landscape.

 The feature that impressively dominates the higher part of the Adamello is the presence of glaciers. Because of current climate change and the consequent retreat of glaciers in mountains throughout the world, leading to their reduction or even disappearance, the Adamello glacier has lost the imposing size it had at the start of the 18th century, but the spectacle it offers today is nevertheless awe-inspiring: the Adamello glacier is up to 250 metres deep.

The conditions of relative isolation and impenetrability of the Park’s northern valleys encourage the presence of fine and interesting fauna: ibex and chamois, red and roe deer, rock ptarmigan, black grouse and golden eagles live on the most inaccessible ledges and in the best-preserved parcels of forest. And bears too increasingly frequent the Park’s valleys, having extended their range from the neighbouring Adamello Brenta Park in the Trento Region, where they have been reintroduced. It is to be expected that wolves and lynxes will soon be reappearing too. 

About 40% of the Park is covered in wood and forest.

The most important forest on the Lombard side of the Adamello massif comprises a wide variety of species and conformations, influenced more by the slopes on which they grow and by the climate than by the composition of the soil or by human activity.

Within the Park, some drying houses and storerooms for chestnuts are still used and can often be visited, and there are also watermills where the chestnuts used to be ground to make flour. 

 The Valle Camonica is also famous for offering the greatest European concentration of prehistoric rock carvings: thousands of rocks carved over a period of over 6,000 years offer an account of the life of the Camunni people who lived in the valley in pre-Roman times.

The Valle Camonica is this too: nature and culture fused together to form a site of extraordinary importance right in the heart of the Alps, a “World heritage site” that remains to be discovered and valued to the full by many citizens of Europe.

Text by: Dario Furlanetto, Director of the Adamello NaturalPark

Park details

Name of protected area

Managing enterprise (if different)

Comunità montana di Valle Camonica

Country

Italy

Area (ha)

51.000 ha

Year of creation

1983

UICN category

V

Legal basis

Regional Park

Regions concerned

Lombardy

Number of municipalities

19

Lowest point (m)

m 390

Highest point (m)

m 3539

Population

6.000 inhabitants

Forest surface area

Ha 15.600

Glacier surface area

Ha 15.000

Pasture surface area

Ha 4.380

Prevailing landscape types

Deciduous and coniferous forest
Rocks and scree
Alpine pasture

Emblematic fauna

Ibex, chamois, bear, golden eagle, eagle owl, Western capercaillie, black grouse, rock ptarmigan, rock partridge.

Emblematic flora

Pinus uncinata, Pinus cembra, Genziana puntata, Primula daonensis, Leontopodium alpinum, Campanula raineri, Vaccinum microcarpum, Lycopodiella inondata, Andromeda polifonia, Drosera angelica, Artemisia genepì, Cypripedium calceolus.

Major tourist attractions

Ponte di Legno - Tonale ski area, Prehistoric rock carvings of Capo di Ponte and at Unesco 94 site, Boario Spa.

Information centre(s) (number, name, themes)

Vezza d’Oglio, Via Nazionale 132 – postcode 25059 - tel 0364/76165
Saviore dell’Adamello, Via Adamello 8 -postcode 25050 - tel 0364/634145
Centro Faunistico and CRAS di Paspardo, località Flesso – 25050 tel. 392/9276538

Internet site

www.parcoadamello.it

Number of employees

9 people

Access BY CAR

from Milan, take the SS 42 road to Passo del Tonale; from Bolzano, take the SS 42 to the Passo del Tonale; from Brescia, take the SP 510 as far as Pisogne, then continue on the SS 42.
BY TRAIN: from Brescia with the Trenord Brescia – Edolo service. 

Park Adamello se razteza na približno 510 kvadratnih kilometrih masiva Adamello v italijanski deželi Lombardija. Dolgi masiv se preko dolin in rek spušča vse do reke Oglio v dolini Valcamonica, ki se nahaja v pokrajini Brescia.

Park sega na območja 19 občin, znotraj zavarovanega območja pa živi nekaj več kot 6000 ljudi. Upravljanje s parkom je dežela Lombardija zaupala skupnosti Montana doline Valcamonica, s sedežem v Brenu, kjer se nahajajo administrativne in tehnične pisarne uprave. 

Okolje in krajina.

 V višjih predelih masiva Adamello prevladujejo ledeniki. Zaradi posledic podnebnih sprememb se ledeniki po svetu zmanjšujejo in počasi izginjajo. Izjema ni niti ledenik Adamello, saj je od svoje nekdanje veličine v XVIII. stoletju izgubil precej površine, vendar je debelina njegovega ledu še danes impresivna, saj ponekod doseže celo do 250 metrov.

Relativna izoliranost in skrivnostnost severnih dolin parka predstavljajo ugodne razmere za pomembno alpsko divjo favno: alpski kozorogi, gamsi, jeleni, srnjad, belke, ruševci in planinski orli naseljujejo najbolj nedostopne gorske police in najbolj ohranjene gozdne površine. V dolinah parka je moč opaziti medveda, ki se je na tem območju pričel pojavljati po ponovni naselitvi v sosednjem parku Adamello Brenta v Trentu. Zagotovo pa se bosta kmalu pokazala tudi volk in ris.

Približno 40 odstotkov parka pokrivajo gozdovi.
Gozdna masa južnega, najvišjega pobočja masiva Adamello je bogata z različnimi vrstami. Na njihovo sestavo v veliki meri vpliva izpostavljenost pobočij ter podnebje, v manjši meri pa sestava prsti in človekovi vplivi.

V parku so še vedno dejavne in vidne nekatere lope za sušenje in konzerviranje kostanjev, kot tudi vodni mlini, kjer so mleli posušene kostanje za pridobivanje moke. 

 Dolina Valcamonica je splošno znana po največji koncentraciji prazgodovinskih jamskih poslikav v Evropi. Preko tisoč poslikav iz obdobja pred več kot 6000 leti pripoveduje o življenju ljudi v skupnostih (Camunni), ki so poseljevale dolino v predrimski dobi.

Dolina Valcamonica pa je tudi to: narava in kultura sta sooblikovali izredno pomembno mesto v osrčju Alp; »svetovno dediščino«, ki pa še vedno čaka, da jo državljani Evrope dokončno odkrijejo in cenijo.

Zapisal: Dario Furlanetto, direktor parka Adamello

Osebna izkaznica parka

Ime zaščitenega območja

Ime upravljalca (če je drugačno)

skupnost Montana doline Valcamonica (Comunità montana di Valle Camonica)

Država

Italija

Površina (ha)

51.000 ha

leto ustanovitve

1983

IUCN kategorija

V

Pravna osnova

Regijski park

Vključene pokrajine

Lombardija

Število občin

19

Najnižja točka (m)

m 390

Najvišja točka (m)

m 3539

Število prebivalcev

6.000 prebivalcev

Skupna površina gozda

Ha 15.600

Skupna površina ledenikov

Ha 15.000

Skupna površina pašnikov

Ha 4.380

Prevladujoči tip pokrajine

Listnati in iglasti gozdovi
Skalovja in melišča
Alpski travniki

Značilna fauna

Alpski kozorog, gams, medved, planinski orel, velika uharica, divji petelin, ruševec, belka, skalna jerebica.

Značilna flora

Gorski bor, cemprin, svišč, primula daonensis, planika, campanula raineri, brusnica, barjanski blatec, navadna rožmarinka, dolgolistna roslika, artemisia genepì, lepi čeveljc.

Glavne turistične zanimivosti

Smučarski center Ponte di Legno - Tonale, prazgodovinske jamse poslikave v Capo di Ponte, ki so vpisane na dediščino UNESCA pod zaporedno številko 94, terme Boario.

Informacijska središča (število, ime, prevladujoče teme)

Vezza d'Oglio, Via Nazionale 132 - 25059 Vezza d'Oglio, tel. +39036476165
Saviore dell’Adamello, Via Adamello 8 - 25050 Cimbergo, tel. +390364634145
Center favne CRAS di Paspardo, Flesso – 25050 Cimbergo, tel. +393929276538

Internetna stran

www.parcoadamello.it

Število zaposlenih

9 oseb

Dostop Z AVTOMOBILOM

Iz smeri Milana po cesti SS 42 do prelaza Tonale (Passo del Tonale); iz smeri Bolzana po cesti SS 42 do prelaza Tonale; iz smeri Brescie po cesti SP 510 do kraja Pisogne in nato nadaljujemo po cesti SS 42 do prelaza Tonale.

Z VLAKOM: iz Brescie z linijo Trenord Brescia - Edolo.  

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke