SL

Izboljšanje upravljanja in varstva velikih zveri

0, 28.07.2009
  • logo

 Za zagotovitev obstoja velikih zveri v Alpah in Karpatih je bil med 2. in 4. julijem 2009 v Narodnem parku Nizke Tatre na Slovaškem organiziran mednarodni kolokvij »Velike zveri: Strategije upravljanja, raziskovanja in komunikacije v zavarovanih območjih«.

Več kot 70 strokovnjakov iz zavarovanih območij v Alpah in Karpatih, z univerz, nevladnih organizacij in ministrstev se je srečalo v kraju Liptovsky Jan na Slovaškem, da so razpravljali o zapletenih vprašanjih simboličnega medveda, volka in risa, ki so pogosto tabu. 

 Po splošnih predstavitvah o sedanjem stanju v obeh gorskih skupinah so sledili prispevki, v katerih so udeleženci in udeleženke predstavili rezultate svojih raziskovalnih dejavnosti, predvsem na področjih spremljanja rastlinskih in živalskih vrst, preseljevanja in zdravstvenih problemov. Glavni del srečanja je predstavljala izmenjava na temo upravljanja živali glede na načrte upravljanja, kompenzacijske ukrepe in obvladovanje konfliktov med človekovo dejavnostjo in temi živalskimi vrstami. Za zaključek so bila organizirana predavanja s poudarkom na pomembnosti komunikacije, okoljskega izobraževanja in odnosih z javnostmi.

Pomembnost tesnega sodelovanja med obema gorskima skupinama na tem področju je bila v vseh razpravah na veliko opisana. Da bi okrepili sodelovanje, so se odločili ustanoviti skupno delovno skupino »Velike zveri« ALPARC-a in CNPA-ja. Skupina se bo srečala takoj po imenovanju vodje delovne skupine s strani Karpatov.

Po koncu srečanja je bila objavljena brošura o velikih zvereh v zavarovanih območjih v Alpah in Karpatih. 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke