SL

ECONNECT : od ekoloških otokov do ekoloških mrež v Alpah

0, 03.10.2011
  • Project Econnect
  • logo
  • logo2

 16 mednarodnih partnerjev je tri leta delalo v okviru projekta ECONNECT , za širitev in zaščito alpske ekološke mreže. Rezultati njihovega dela so bili predstavljeni v Berchtesgadnu v Nemčiji med 26. in 28. septembrom 2011.

Ekološka povezljivost, in sicer fizična povezanost habitatov in lahko prehajanje živalskih vrst iz enega habitata v drugega, je izredno pomembna tema, saj je poglavitna za učinkovito ohranjanje biotske raznovrstnosti: veliko živalskih vrst in večina ekoloških funkcij potrebujejo veliko širša območja od tistih znotraj meja parkov.

V okviru projekta ECONNECTO ALPARC in 15 drugih partnerjev analizirali ekološko povezljivost v Alpah s funkcionalnega (prisotnost ovir, kot so avtoceste in jezovi) in pravnega vidika (razlike in nasprotja med različnimi zakonodajnimi sistemi, ki bi lahko omejili nastanek ekološke mreže). 

 Razvita je bila solidna metodologija za določitev ključnih koridorjev in fizičnih ovir, tudi »nevidnih«, ki bi lahko ogrožali povezljivost. Razvito je bilo tudi uporabno orodje za kartiranje ovir in koridorjev , ki nazorno ponazarja koncept ekološke povezljivosti za snovalce politik in načrtovalce. Prav tako so bile v sedmih pilotnih regijah izvedene rešitve za povečanje povezljivosti.

Po treh letih dela so bili rezultati teh aktivnosti predstavljeni na zaključni konferenci projekta ECONNECT med 26. in 28. septembrom v Berchtesgadnu (Nemčija).

Z vidika udeležbe in možnih nadaljnjih aktivnosti je bila konferenca izredno uspešna. Konferenca je bila priložnost za predlaganje inovativnih pristopov k zaščiti naše naravne dediščine v Alpah in hkrati forum za razpravo o načinih, kako lahko postane ekološka povezljivost stalna politična tema evropske politične agende. K temu je pripomogla tudi predstavitev priporočenih politik za politične nosilce odločanja o tem, kako pretvoriti propadajoče in razdrobljene alpske ekosisteme v zdravo ekološko mrežo. 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke