SL

ALPARC's president wishes for 2014

0, 20.12.2013

 Spoštovani kolegi in prijatelji alpskih zavarovanih območij!

Prvo leto delovanja društva »ALPARC« se zaključuje. Naša ekipa “Task Force zavarovana območja”, bo 1. januarjem 2014, skupaj z vsem pripadajočim premoženjem prenesena iz Stalnega sekretariata Alpske konvencije na naše društvo – ALPARC.

S tem se dolgotrajen in natančen proces pravnega prehoda bliža koncu. Naša nova pravna oblika, ki smo jo ustanovili 18. januarja 2013, je sedaj samostojna. To nam bo omogočilo nadaljevanje našega dolgoletnega dela skupaj in za zavarovana območja v Alpah.

Želel bi se zahvaliti vsem svojim kolegom iz mreže in društva, Upravnemu odboru in našemu predsedstvu, kot tudi predstavnikom uradov in inštitucij, ki so pomembno pripomogli pri procesu prehoda.

Vsem našim članom kot dolžnost nalagam močno in tesno medsebojno sodelovanje, za katerega sem prepričan, da ga bodo uresničevali. S tem bodo alpska zavarovana območja še naprej predstavljala pomembno vlogo v okviru Alpske konvencije.

Ob tej priložnosti bi želel ponovno povabiti vsa zavarovana območja v Alpah, ki še niso članice ALPARC-a, da se pridružijo našemu društvu in s tem okrepijo naš skupen trud in obvezo k trajnostnemu razvoju in ohranjanju biotske raznovrstnosti v tej prelepi alpski krajini.

Vsem članom ALPARC-a in kolegom iz alpskih zavarovanih območij želim vesele praznike. Želim vam, da ta čas preživite mirno in veselo v družbi vam najbližjih. Upam, da nam bo leto 2014 prineslo veliko zdravja, predvsem pa veliko moči in poguma da se uspešno soočimo z novimi izzivi v duhu našega skupnega slogana “Skupaj za Alpe”.

Dr. Michael VOGEL
Predsednik ALPARC-a 

This is a long and exacting process which is also drawing to a close. Our new structure, set up on January 18, 2013 is now independent. This will allow us to continue with the work we have been doing for many years now with and for the alpine protected areas.

I would like to thank all my colleagues from the network and the association, the Board of Directors and our Presidency, as well as the representatives of Bodies and Institutions that have been giving their proactive contribution to this process.

I commend our members for the strong and close cooperation which I am sure they will offer so that the alpine protected areas will keep on playing a leading role within the framework of the Alpine Convention.

I would like to seize this opportunity to invite once again the alpine protected areas that are not yet members of ALPARC to join our association so as to strengthen our joint efforts and commitment to sustainable development and the preservation of biodiversity in this wonderful alpine territory.

I wish all the members of ALPARC and all the colleagues from the alpine protected areas Happy Holidays. May you spend a peaceful and joyful time with your loved ones. I hope the year 2014 brings us all good health, but above all strength and courage to successfully meet new challenges in the spirit of our motto “Together for the Alps”.

Dr. Michael VOGEL
President of Alparc 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke