SL

Zaključna konferenca projekta recharge.green o obnovljivih virih energije in varstvu narave

0, 20.05.2015
  • Date 20-21/05/2015
  • Country Germany

Alpe imajo velik potencial za uporabo obnovljivih virov energije. Kakšen obseg izrabe obnovljivih virov energije je sprejemljiv, kako varovati okolje in v največji možni meri ohraniti ekosistemske storitve? Partnerji projekta recharge.green so razvili orodja, ki dajejo odgovore na takšna vprašanja. Rezultate svojega dela bodo predstavili na zaključni konferenci od 20. do 21. 2015 maja v Sonthofnu v Nemčiji.

Mednarodna konferenca je namenjena odločevalcem, predstavnikom institucij in državnih organov, energetskim podjetjem, nevladnim organizacijam in drugi zainteresirani javnosti. Program konference bo objavljen februarja, na www.recharge-green.eu.

Projekt recharge.green je s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancira prek programa INTERREG IV B Alpine Space.

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke